Information om arbetet med uppdatering av BREEAM In-Use

BREEAM In-Use är BRE:s system för certifiering av befintliga byggnader. För närvarande pågår ett arbete med att uppdatera manualen, och BRE håller därför regelbundna möten för att fånga in feedback och synpunkter. Den 12 juni var BRE i Sverige och såväl svenska som internationella användare var inbjudna. I samband med detta höll Sweden Green Building Council och BRE ett frukostseminarium hos Humlegården den 13 juni, med syfte att informera om systemet och utvecklingen. Om du har synpunkter på innehållet i BREEAM In-Use, ta gärna kontakt med oss på SGBC på , eller direkt med BRE.
 
BREEAM In-Use har tidigare varit avsett endast för kommersiella byggnader, men nu avses även bostäder ingå. BRE har därför efterfrågat ett pilotprojekt i Sverige som kan testa hur väl kriterierna är anpassade. Om ni har ett projekt som önskar att utvärdera kriterierna för bostäder, och vara ett pilotprojekt för BREEAM In-Use, kontakta SGBC på .