I media

19 november 2020: Miljöbyggnad är ett svenskt certifieringssystem som funnits på marknaden sedan 2008. Det har främst använts för ny- och ombyggnationer, men ...Jimmy Möller, chef för Miljöbyggnad på SGBC, förklarar på vilket sätt de skiljer sig från andra. Jimmy Möller på SGBC. – Det viktigaste att…

18 november 2020: United Spaces slår upp portarna till sina nya coworkingytor i Stockholm efter nyår. Samtidigt spår man en ljusframtid för kontorskonceptet .... Årets person inom hållbart byggande utsedd Sweden Green Building Council har utsett årets person…

18 november 2020: Funderar din bostadsrättsförening på att bygga balkonger? Här följer enkla sex steg – från förutsättningar och bygglov till stämmobeslut .... Årets person inom hållbart byggande utsedd Sweden Green Building Council har utsett årets person…

17 november 2020: Castellum säljer fastigheten Kobbegården 152:1 till Göteborgs kommun. I utbyte får man en markanvisning i anslutning till Västlänkens .... Årets person inom hållbart byggande utsedd Sweden Green Building Council har utsett årets person…

16 november 2020: HSB inleder ett samarbete med M, Volvo Car Mobility. Avtalet gör det möjligt för boende, anställda samt bygg- och fastighetsutvecklare att .... Årets person inom hållbart byggande utsedd Sweden Green Building Council har utsett årets person…

16 november 2020: Butikerna i Borås centrum har det svårt under coronakrisen. Därför går man samman med Borås City och skapar en digital handelsplats. Tanken .... Årets person inom hållbart byggande utsedd Sweden Green Building Council har utsett årets person…

16 november 2020: Den senaste tiden har en debatt om fönsterrenovering kontra fönsterbyte gått varm i media. Men vad är det som egentligen hållbarast i .... Årets person inom hållbart byggande utsedd Sweden Green Building Council har utsett årets person…