I media

10 september 2019: Skanskas uppdrag består av fyra sexvåningshus som certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Inflyttning sker 2021 och kontraktet är värt 150...Skanskas uppdrag består av fyra sexvåningshus som certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Inflyttning sker 2021 och kontraktet är värt 150…

10 september 2019: Skanska har fått i uppdrag av Familjebostäder att bygga fyra flerbostadshus med 92 lägenheter i Farsta Strand. Det blir Skanskas första...inom energi, innemiljö och kemiska ämnen. Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council (SGBC). Ett första spadtag för det nya…

4 september 2019: NCC får ett nytt uppdrag av Bybanen Utbygging i Norge värt närmare 900 MSEK. NCC ska bygga projektet D14 Mindemyren en del av...en del av ”Grønnere Bybaneutvikling” har NCC lämnat anbud på CEEQUAL-certifiering av projektet och ambitionen är en certifiering på nivån ”…