I media

19 augusti 2020: Nu är den nya certifieringen lanserad som ska driva på arbetet med hållbara byggnader även i det befintliga fastighetsbeståndet. Det är ...byggnader även i det befintliga fastighetsbeståndet. Det är Sweden Green Building Council (SGBC) som utvecklat en ...…

1 juli 2020: Den nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift siktar på att göra Sveriges befintliga byggnader mer hållbara. Solskydd kan spela en nyckelroll ..., som avser befintliga byggnader, står Sweden Green Building Councils (SGBC). Målet är att arbeta både pågående och långsiktigt med…