I media

23 september 2020: NollCO2 inkluderar byggnadens hela livscykel, från utvinning av råvara till sluthantering av byggnaden och använder beräkningsperioden 50 ...Systemet som tagits fram av SGBC är också först med att beakta hela byggnadens livscykel. Sweden Green Building Council…