I media

8 juni 2020: Liljewall ritar ett nytt äldreboende för Hemsös räkning, enligt den helt nya certifieringen NollCO2. Den nya certifieringen syftar till att...klimatpåverkan under en byggnads livslängd. Certifieringen är framtagen av Sweden Green Building Council, och testas nu i sex...…

3 juni 2020: Ett äldreboende som är under byggnation i Tyresö ingår som ett pilotprojekt för den nya certifieringen NollCO2 som syftar till att uppnå...att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor i Sverige har SGBC (Sweden Green Building Council) tagit fram...…