I media

23 september 2020: NollCO2 inkluderar byggnadens hela livscykel, från utvinning av råvara till sluthantering av byggnaden och använder beräkningsperioden 50 ...Systemet som tagits fram av SGBC är också först med att beakta hela byggnadens livscykel. Sweden Green Building Council…

22 september 2020: Finja Prefab har levererat betongstommen till Nya Sånnaskolan i Åhus, som nu när höstterminen 2020 startat är invigd. Vår beställare och ...för projektet var Thage AB. Byggnaden med en betongstomme från Finja Prefab uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver. Den nya ...…

22 september 2020: Lidls nyinvigda butik i Visby har ett nettonollutsläpp av koldioxid under hela byggnadens livslängd. Sweco har ansvarat för projekteringen ...av stommen. Butiken är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils certifiering NollCO2. För att nå målet har mycket trä ...…

22 september 2020: Energi/miljö Sverige ska enligt regeringen vara klimatneutralt år 2045 och samma sak gäller för EU 2050. Bygg- och ...påverkan till netto noll, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC. NollCO2 är ett certifieringssystem som kravställer och verifierar...…