I media

7 september 2020: Fabege är första fastighetsbolaget att kvalificera sig till GCX. Att samtliga förvaltningsfastigheter är miljöcertifierade enligt BREEAM In...samtliga förvaltningsfastigheter är miljöcertifierade enligt BREEAM In-Use och all nyproduktion certifieras enligt BREEAM…

4 september 2020: Fabege är första fastighetsbolaget att kvalificera sig till hållbarhetsindexet Global Challenges (GCX). Att samtliga ...samtliga förvaltningsfastigheter är miljöcertifierade enligt BREEAM In-Use och all nyproduktion certifieras enligt BREEAM…

4 september 2020: Fabege är det första fastighetsbolaget att erhålla en GCX-certifiering. Certifieringen gäller flera av bolagets byggnader och Fabege är det...bolaget som kvalar in bland GCX-bolagen. Att bolaget använder sig av BREEAM In-Use-standarden ges som en anledning. Fabege ...…

3 september 2020: Den nybyggda 25 kilometer långa vägsträckan mellan Løten och Elverum i Hedmark län är en väsentlig del i förbättringen av förbindelserna ...erbjuda klimatsmarta lösningar hjälper vi våra kunder att uppfylla sina klimatmål. Ceequal-certifieringen av riksväg 3/25 är ännu ...…

31 augusti 2020: Det har nu gått tio år sedan Bergen kunde inviga sin nya snabbspårväg. Sedan dess har sträckan förlängts i omgångar och nu sträcker den sig.... Ambitionen från såväl beställare som entreprenör är att projektet ska CEEQUAL-certifiieras och då är elektrifiering av maskiner...…

31 augusti 2020: Sommaren 2022 står Linköpings nya simhall klar och planen är att den ska invigas under hösten samma år. Stadens nya simhall, som ...simhallen byggs. Linköpings nya simhall certifieras som miljöbyggnad av Sweden Green Building Council. Den förses bland annat med ...…

27 augusti 2020: Scandinavian Property Group, SPG byggstartar nu två förskolor i Uppsala. Förskolor byggs i trä och certifieras med miljöbyggnad silver ...nu två förskolor i Uppsala. Förskolor byggs i trä och certifieras med miljöbyggnad silver Scandinavian Property Group, SPG, ...…