I media

24 augusti 2020: Blåkläders hållbarhetsarbete i topp Aktören Blåkläder arbetar ständigt med att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Nu har en av fabrikerna i ..., det som tidigare hette Burma, erhållit Leed Platinum; den högsta nivån av miljöcertifieringen Leed Green Buldings. ...…

19 augusti 2020: Nu är den nya certifieringen lanserad som ska driva på arbetet med hållbara byggnader även i det befintliga fastighetsbeståndet. Det är ...byggnader även i det befintliga fastighetsbeståndet. Det är Sweden Green Building Council (SGBC) som utvecklat en ...…