I media

17 oktober 2020: Trygghetsarbetet är även hållbarhetsarbete och dessa borde gå hand i hand, skriver Anna Haasmark, hållbarhetsansvarig på ICA Fastigheter. ...ICA Gruppens CR Group och är även internrevisor på ICA Fastigheter för ISO 14001. Hon är också medlem i operativa rådet för Breeam på ...…

15 oktober 2020: Sävehuset kan bli Årets miljöbyggnad i Sverige. "Ett lysande exempel", enligt nomineringen.Sävehuset kan bli Årets miljöbyggnad i Sverige. "Ett lysande exempel", enligt nomineringen.…