I media

12 oktober 2020: Fastighetsbolaget Eastnines fastighet Vertas-1 i Vilnius har erhållit miljöcertifieringen LEED Platinum, enligt ett pressmeddelande. ...LEED Platinum, enligt ett pressmeddelande. Därmed är 87 procent av Eastnines fastighetsbestånd miljöcertifierat med LEED…