I media

10 juni 2020: Nu lanseras den nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift, ett verktyg för att driva arbetet med en hållbar förvaltning av befintliga...och vägleda till relevanta miljöåtgärder. Certifieringen är utvecklad av Sweden Green Building Council (SGBC). – 90...…

8 juni 2020: Liljewall ritar ett nytt äldreboende för Hemsös räkning, enligt den helt nya certifieringen NollCO2. Den nya certifieringen syftar till att...klimatpåverkan under en byggnads livslängd. Certifieringen är framtagen av Sweden Green Building Council, och testas nu i sex...…