I media

31 oktober 2019: Fastighetsbolaget Logistea Propco, som bildades 2017 av Catella, kan komma att säljas. “Vi sonderar den möjligheten”, säger Johan Ericsson,...stora motorvägar. Byggnaderna uppfördes 2012 och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council. Källa: Logistea Teresa Ahola…

30 oktober 2019: För att nå klimatmålet 2045 krävs en gemensam kraftsamling. SGBC samlar aktörer från hela branschen, med miljöcertifieringar som främsta...bolag eller sin organisation För tio år sedan bildades Sweden Green Building Council (SGBC). En medlemsorganisation med viljan att utveckla…

21 oktober 2019: För 14:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Liksom tidigare år så redovisar Fastighetsvärlden.... Kuriosa: Styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade, Stena Fastigheter och Sweden Green Building Council. Tre senaste åren: 48–45–37…

18 oktober 2019: Om- och tillbyggnationen av Torparskolan i Växjö får miljöcertifieringen Miljöbyggnad, nivå silver. Det är Vöfabs tredje byggnad som blir...Om- och tillbyggnationen av Torparskolan i Växjö får miljöcertifieringen Miljöbyggnad, nivå silver. Det är Vöfabs tredje byggnad som blir…