I media

11 maj 2020: Lansa Fastigheter och Wästbygg Projektutveckling har tecknat avtal om att uppföra vad som troligtvis är det första trähuset som klarar...om att uppföra vad som troligtvis är det första trähuset som klarar Miljöbyggnad Guld. Fastigheten i Brunnshög i Lund kommer att...…

8 maj 2020: Med målet att vara Sveriges mest hållbara stadsdel år 2035 väljer Västra Hamnen i Malmö Citylab för att utvärdera stadsdelens...” är en av de första i Sverige att testa Citylab – certifiering av en stadsdels hållbarhet. Källa: SGBC Läs hela pressmeddelandet...…