I media

10 september 2019: Skanska har fått i uppdrag av Familjebostäder att bygga fyra flerbostadshus med 92 lägenheter i Farsta Strand. Det blir Skanskas första...inom energi, innemiljö och kemiska ämnen. Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council (SGBC). Ett första spadtag för det nya…

4 september 2019: NCC får ett nytt uppdrag av Bybanen Utbygging i Norge värt närmare 900 MSEK. NCC ska bygga projektet D14 Mindemyren en del av...en del av ”Grønnere Bybaneutvikling” har NCC lämnat anbud på CEEQUAL-certifiering av projektet och ambitionen är en certifiering på nivån ”…

3 september 2019: Den 5 september invigs Glömstahallen, en nybyggd, fullstor sporthall för skolidrotten och föreningsidrotten i Huddinge. Hallen har.... Hallen har projekterats av Huddinge Samhällsfastigheter och är certifierad som miljöbyggnad silver totalt och med nivån guld för den låga…