I media

13 november 2019: Den nya behandlingsbyggnaden för operation, intervention och röntgen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge mäter 29.000 kvm till...svenskt certifieringssystem för hållbara byggnader som utvecklats av Sweden Green Building Council. Nu får den nya behandlingsbyggnaden i…

13 november 2019: Det är den nya byggnaden för operation och röntgen vid Huddinge sjukhus som certifierats med Miljöbyggnad guld, den högsta nivån enligt det...guld, den högsta nivån enligt det svenska systemet som utvecklats av Sweden Green Building Council. Därmed har Locum åtta vårdbyggnader som…

13 november 2019: Vasakronan har utvecklat processer för att automatisera rapporteringen av mätresultat i sin Leed-certifiering. Processerna är i praktiken...har utvecklat processer för att automatisera rapporteringen av mätresultat i sin Leed-certifiering. Processerna är i praktiken färdiga att…

11 november 2019: Den nya certifieringen Citylab Certifiering av en stadsdels hållbarhet utvärderar hållbarhetsprestandan i stadsdelar. Både miljömässig och...Certifiering av en stadsdels hållbarhet har utvecklats av Sweden Green Building Council i nära samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (…

5 november 2019: Linköpings universitets nya studenthus sticker ut. Inte bara för att det är betydligt högre än övriga byggnader på campusområdet. Det har...högre än övriga byggnader på campusområdet. Det har även lyckats uppnå Swedish Green Buildings högsta certifiering Miljöbyggnad Guld.…

5 november 2019: Arbetsnamnet på byggnaden är Projekt 103. Byggnaden kommer att bestå av sju våningar på totalt 10.400 kvm. Från våning två till sju kommer.... På bottenplan tillkommer restaurang och butik. Byggnaden uppförs enligt certifiering Miljöbyggnad Silver. Det kommer bland…