I media

24 september 2019: A Working Lab i Göteborg tilldelas högsta hållbarhetsbetyg. Med bland annat en miljövänligare betong har den nya kontors- och...byggnader och ge ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad. Bakom certifieringen står föreningen Sweden Green Building Council (SGBC).…

23 september 2019: Medeon Science Park ligger på fastigheten Forskaren 1 i centrala Malmö och grundades 1985. Den nya byggnaden, som står klar hösten 2020,...står klar hösten 2020, omfattar cirka 4.000 kvm och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Wihlborgs har tecknat avtal med Galenica om 2.640…

23 september 2019: Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen. Från 1 januari 2022 avser regeringen att införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av...uppfyllda. Fastighetsägaren ska rapportera byggnadens miljöstatus till Sweden Green Building Council var femte år efter godkänd verifiering.…

23 september 2019: Riksbyggen ansluter sig till de skärpta krav som gäller för certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 i sin nyproduktion av flerbostadshus. Det...Riksbyggen ansluter sig till de skärpta krav som gäller för certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 i sin nyproduktion av flerbostadshus. Det…

20 september 2019: På Dagligvarugalan 2019 som arrangerades av Tidningen Fri Köpenskap under torsdagskvällen, vann Lidl Sverige kategorin Årets...av Sveriges första klimatneutrala matbutik på Gotland (NollCO2 tillsammans med SGBC) Minskat utsläppen totalt trots en kraftig expansion av…