I media

5 november 2019: Linköpings universitets nya studenthus sticker ut. Inte bara för att det är betydligt högre än övriga byggnader på campusområdet. Det har...högre än övriga byggnader på campusområdet. Det har även lyckats uppnå Swedish Green Buildings högsta certifiering Miljöbyggnad Guld.…

5 november 2019: Arbetsnamnet på byggnaden är Projekt 103. Byggnaden kommer att bestå av sju våningar på totalt 10.400 kvm. Från våning två till sju kommer.... På bottenplan tillkommer restaurang och butik. Byggnaden uppförs enligt certifiering Miljöbyggnad Silver. Det kommer bland…

4 november 2019: Nu är den fjärde och sista pusselbiten i certifieringen Citylab på plats. Det innebär att den första svenska hållbarhetscertifieringen för...och akademi. Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga! säger Lotta Werner Flyborg, VD på Sweden Green Building Council.…

4 november 2019: Idag lanserar Sweden Green Building Council den första svenska hållbarhetscertifieringen för hela stadsdelar. Certifieringen är den sista..., VD på Sweden Green Building Council. Citylab Certifiering av en stadsdels hållbarhet har utvecklats av Sweden Green Building Council i…

31 oktober 2019: Fastighetsbolaget Logistea Propco, som bildades 2017 av Catella, kan komma att säljas. “Vi sonderar den möjligheten”, säger Johan Ericsson,...stora motorvägar. Byggnaderna uppfördes 2012 och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council. Källa: Logistea Teresa Ahola…