I media

26 augusti 2019: Den totala ytan på bolagets nya bygge är 55 700 kvm. Anläggningen ska miljöcertifieras enligt Breeam. Logistic Contractor har tecknat avtal...bolagets nya bygge är 55 700 kvm. Anläggningen ska miljöcertifieras enligt Breeam. Logistic Contractor har tecknat avtal med logistik- och…

23 augusti 2019: fr, aug 23, 2019 09:51 CET Idag lanserar Danske Bank ett grönt bolån för alla med klimatsmarta boenden. Efterfrågan på gröna...B, är Svanenmärkt eller som är guld- eller silvercertifierad enligt Sweden Green Building Council. – Grönt bolån erbjuds till villaägare,…

21 augusti 2019: Aktieägarna i Logistea AB (publ), org.nr 559098-0909, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 september 2019, kl. 15.00 i...2012 med högkvalitativa material och är miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Council.  För mer information, vänligen besök oss på…

21 augusti 2019: Nu finns en ny version av BRE:s internationella miljöcertifiering för befintliga byggnader – BREEAM In-Use – i en remissversion. I den nya...feedback på den nya versionen fram till den 30 augusti. Den finns att hämta hos BRE, se länk nedan. Källa: SGBC   Läs mer på SGBC:s hemsida…

20 augusti 2019: Det är Strängnäs kommun som låtit fem fastighetsbolag tävla om en markanvisning gällande tre hus med cirka 103 hyreslägenheter utmed...* Hyresrätter * Miljöbyggnad silver, enligt definitionen från Sweden Green Building Council * Hållbara materialval * Marknadsmässigt anbud…