I media

11 juni 2019: Miljöbyggnad iDrift är namnet på Sweden Green Building Councils kommande miljöcertifiering för befintliga byggnader. Certifieringssystemet...arbeta med detta nu, säger Maria Forsgren, chef för Miljöbyggnad på SGBC. Miljöbyggnad iDrift kommer att vara möjligt att certifiera i från…

11 juni 2019: Miljöbyggnad iDrift är namnet på Sweden Green Building Councils (SGBC) kommande miljöcertifiering för befintliga byggnader. Det...arbeta med detta nu, säger Maria Forsgren, chef för Miljöbyggnad på SGBC. Miljöbyggnad iDrift kommer att vara möjligt att certifiera i från…

10 juni 2019: WSP har på uppdrag av Hyreshem Malmö, GreenBuilding-certifierat ett helt fastighetsbestånd med 41 befintliga byggnader i bostadsområdet...WSP har på uppdrag av Hyreshem Malmö, GreenBuilding-certifierat ett helt fastighetsbestånd med 41 befintliga byggnader i bostadsområdet…