I media

7 juni 2019: Skanska har tecknat avtal med Hordaland kommun om att bygga en etapp av spårvägen i Bergen, Norge. Kontraktet är värt cirka 1 miljard...grön betong med en lägre koldioxidbelastning. Projektet kommer att certifieras enligt CEEQUAL nivå ”Very Good”. Byggstart sker i juni 2019…

7 juni 2019: Skanska har tecknat avtal med Hordaland kommun om att bygga en etapp av spårvägen i Bergen, Norge. Kontraktet är värt cirka 1 Mdr kr,...drivna maskiner samt grön betong med en lägre koldioxidbelastning. Projektet kommer att certifieras enligt CEEQUAL nivå ”Very Good”.…

7 juni 2019: Skanska har tecknat avtal med Hordaland kommun om att bygga en etapp av spårvägen i Bergen, Norge. Kontraktet är värt cirka 1 miljard...grön betong med en lägre koldioxidbelastning. Projektet kommer att certifieras enligt CEEQUAL nivå ”Very Good”. Byggstart kommer att ske i…

7 juni 2019: Hållbarhetsambitionerna är höga när Skanska bygger en etapp av spårvägen i Bergen, Norge. Kontraktet som är tecknat med Hordaland kommun om...kronor. Projektet kommer att certifieras enligt nivå ”Very Good” i CEEQUAL som är ett program för att bedöma och betygsätta hantering av…