I media

12 november 2020: - Det är väldigt roligt att dagvatten och frågan om hur vi använder vatten på ett bättre sätt uppmärksammas som en viktig del i det ...premieras, visas upp och stärkas, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC. Kristina Hall har under många år arbetat med dagvattenfrågor i…