I media

17 september 2019: Att minska klimatavtrycket har varit ett av fokusområdena under framväxten av den nya kontors- och innovationsarenan A Working Lab vid...betyget brons, silver eller guld. Bakom certifieringen står den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). Tengbom Arkitekter…

10 september 2019: Skanskas uppdrag består av fyra sexvåningshus som certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Inflyttning sker 2021 och kontraktet är värt 150...Skanskas uppdrag består av fyra sexvåningshus som certifieras enligt Miljöbyggnad silver. Inflyttning sker 2021 och kontraktet är värt 150…

10 september 2019: Skanska har fått i uppdrag av Familjebostäder att bygga fyra flerbostadshus med 92 lägenheter i Farsta Strand. Det blir Skanskas första...inom energi, innemiljö och kemiska ämnen. Miljöbyggnad administreras av Sweden Green Building Council (SGBC). Ett första spadtag för det nya…