I media

2 maj 2019: Boinstitutet lät Ungdomsbarometern fråga hur 3 000 unga mellan 15-24 år, den så kallade Generation Z vill bo i framtiden och varför.På...år med Miljöbyggnad leder därmed Riksbyggen ”ligan” hos Sweden Green Building Council. Viktigt med fortsatt stöd för solceller. Regeringen…

29 april 2019: Certifieringar är en kvalitetsstämpel som påvisar om en byggnad, infrastruktur eller stadsdel är hållbar, någonting som blir allt mer...konkret, säger Linda Kjällén, certifieringschef på Sweden Green Building Council. Sweden Green Building Council har funnits i tio år och…