I media

28 mars 2019: Från vänster: Emma Östlund, hållbarhetschef, Emma Ångström, kommunikationschef och Anders Lind, vd, i ETTELVAS Bio Beskow. Under ett antal.... I det här arbetet har ETTELVA utgått från Sweden Green Building Council och dess handledning och certifiering för hållbar stadsutveckling…