I media

27 januari 2020: Sweden Green Building Council utökar organisationen för att möta efterfrågan på certifieringar. Fyra nya personer har rekryterats, bland...och platser, säger Lotta Werner Flyborg, vd på SGBC. Mikael Blom är ny ekonomichef och börjar på SGBC i februari. Han...…

21 januari 2020: Riksbyggen har jobbat aktivt med att certifiera med Miljöbyggnad. Nu har man nått milstolpen 200 certifierade byggnader. Därmed är man bäst...säger Lotta Werner Flyborg, vd på Sweden Green Building Council. Miljöbyggnad drivs av Sweden Green Building Council, är...…

21 januari 2020: Riksbyggen har nu 200 byggnader certifierade i Miljöbyggnad och är därmed den aktör med flest certifieringar i miljöcertifieringssystemet...med flest certifieringar i miljöcertifieringssystemet som drivs av Sweden Green Building Council. Brf Murgrönan i Kungälv är...…

21 januari 2020: Riksbyggen har nu 200 byggnader certifierade i Sweden Green Building Councils certifieringssystem Miljöbyggnad och är därmed den aktör med...är Sveriges mest använda miljöcertifiering för byggnader och drivs av Sweden Green Building Council. Det är baserat på svenska...…