I media

4 juli 2018: Österåkers kommun fortsätter att förbättra resultaten kring hållbarhetsarbetet. Sedan inriktningsmålet om att Österåker ska utveckla ett...växa fram. Projektet är ett exempel där kommunen genom Citylab action arbetar för att den nya stadsdelen ska blir så långsiktigt hållbar som…

30 maj 2018: Peab har fått uppdraget att bygga en skola i Västerås. Beställare är Västerås Stad och kontraktssumman uppgår till 140 MSEK.vara i tegel. I skolan byggs även ett storkök. Skolan ska certifieras för Miljöbyggnad Silver 3.0. Uppdraget är en totalentreprenad med…