I media

17 april 2018: EU-parlamentet har nu röstat för EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Vilket innebär att EU:s medlemsländer i framtiden måste ta...för att skapa mer energieffektiva byggnader. Syftet med direktivet är att minska koldioxidutsläppen från byggnader fram till 2050.…

17 april 2018: Många bostadsrättsföreningar är dåliga på energieffektivisering. Nu lanserar KTH en webbapplikation som gör att de föreningar som ännu inte...fjärrvärme. Resultatet är en ungefärlig uppfattning om hur energieffektiva olika föreningars byggnader är i jämförelse med varandra. Det gör…

8 mars 2018: Akademiska Hus gör en rekordstor satsning på förnybar energi genom att öka sin solcellskapacitet med 50 procent. Ökningen sker när...campusområden med solcellsanläggningar som ett led i att minska mängden köpt energi och istället satsa på förnybara energikällor. De senaste…

9 februari 2018: Det stora projektet att omvandla Älvstranden vid Masthugget ska ske hållbart. Därför kommer området att få en certifiering som godkänner...med City lab, som är en del av den ideella föreningen Sweden Green Building Council. Totalt finns 20 projekt som jobbar för samma typ av…

22 januari 2018: Nu har Stockholms centralstation miljöcertifierats enligt det internationella systemet BREEAM In-use. Stockholms centralstation togs i...Nu har Stockholms centralstation miljöcertifierats enligt det internationella systemet BREEAM In-use. Stockholms centralstation togs i bruk…

16 januari 2018: Hållbarhet står högt på agendan för Saint-Gobain och från och med den 1 januari har alla Saint-Gobains verksamheter i Norden gått över till...också bidrar till mer hållbara byggnader som kan certifieras enligt LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad. Att byta till grön el är bara ett av…

9 januari 2018: I januari lanseras första steget i en svensk certifiering för hållbar stadsutveckling. Masthuggskajen i Göteborg vill bli ett av de första...group, som driver det projektet, har valt ett annat system; Breeam communities. För några år sedan prövades det engelska systemet i en…

4 januari 2018: Kontors- och handelshuset Torsplan 2 i Stockholm har kvalificerats till MIPIM Awards 2018 i kategorierna BEST INNOVATIVE GREEN BUILDING och...och byggt av NCC. Torsplan 2, i kvarteret Isotopen, Hagastaden, är Sveriges första kontorsbyggnad som certifierats som BREEAM Outstanding.…