I media

11 juni 2019: Miljöbyggnad iDrift är namnet på Sweden Green Building Councils kommande miljöcertifiering för befintliga byggnader. Certifieringssystemet...arbeta med detta nu, säger Maria Forsgren, chef för Miljöbyggnad på SGBC. Miljöbyggnad iDrift kommer att vara möjligt att certifiera i från…

11 juni 2019: Miljöbyggnad iDrift är namnet på Sweden Green Building Councils (SGBC) kommande miljöcertifiering för befintliga byggnader. Det...arbeta med detta nu, säger Maria Forsgren, chef för Miljöbyggnad på SGBC. Miljöbyggnad iDrift kommer att vara möjligt att certifiera i från…

10 juni 2019: WSP har på uppdrag av Hyreshem Malmö, GreenBuilding-certifierat ett helt fastighetsbestånd med 41 befintliga byggnader i bostadsområdet...WSP har på uppdrag av Hyreshem Malmö, GreenBuilding-certifierat ett helt fastighetsbestånd med 41 befintliga byggnader i bostadsområdet…

7 juni 2019: Skanska har tecknat avtal med Hordaland kommun om att bygga en etapp av spårvägen i Bergen, Norge. Kontraktet är värt cirka 1 miljard...grön betong med en lägre koldioxidbelastning. Projektet kommer att certifieras enligt CEEQUAL nivå ”Very Good”. Byggstart sker i juni 2019…

7 juni 2019: Skanska har tecknat avtal med Hordaland kommun om att bygga en etapp av spårvägen i Bergen, Norge. Kontraktet är värt cirka 1 Mdr kr,...drivna maskiner samt grön betong med en lägre koldioxidbelastning. Projektet kommer att certifieras enligt CEEQUAL nivå ”Very Good”.…

7 juni 2019: Skanska har tecknat avtal med Hordaland kommun om att bygga en etapp av spårvägen i Bergen, Norge. Kontraktet är värt cirka 1 miljard...grön betong med en lägre koldioxidbelastning. Projektet kommer att certifieras enligt CEEQUAL nivå ”Very Good”. Byggstart kommer att ske i…