I media

5 mars 2019: Den klimatförändring som sker till följd av växthusgaser som släpps ut i atmosfären är idag en av mänsklighetens stora utmaningar....2018 är 35 250 nya bostäder (SCB, 2018). Sweden Green Building Council som förvaltar Miljöbygg- nad har registrerat ungefär 150 byggnader…

3 mars 2019: Linköping Det går att göra något bra av det gamla miljonprogrammet. I Linköping har 282 nyrenoverade lägenheter just belönats med...till en extra våning med 150 nya lägenheter. Nu har Sweden Green Building Council (SGBC) klassat området som Miljöbyggnad Silver. Det är den…

1 mars 2019: Spännande uppdrag för Lotta Werner Flyborgvd. Hon tillträder den 1 maj och efterträder John Söderberg som arbetat för SGBC som interim vd sedan hösten 2018. Läs också: Träbyggande…