I media

4 juli 2018: Österåkers kommun fortsätter att förbättra resultaten kring hållbarhetsarbetet. Sedan inriktningsmålet om att Österåker ska utveckla ett...växa fram. Projektet är ett exempel där kommunen genom Citylab action arbetar för att den nya stadsdelen ska blir så långsiktigt hållbar som…

30 maj 2018: Peab har fått uppdraget att bygga en skola i Västerås. Beställare är Västerås Stad och kontraktssumman uppgår till 140 MSEK.vara i tegel. I skolan byggs även ett storkök. Skolan ska certifieras för Miljöbyggnad Silver 3.0. Uppdraget är en totalentreprenad med…

17 april 2018: EU-parlamentet har nu röstat för EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Vilket innebär att EU:s medlemsländer i framtiden måste ta...för att skapa mer energieffektiva byggnader. Syftet med direktivet är att minska koldioxidutsläppen från byggnader fram till 2050.…

17 april 2018: Många bostadsrättsföreningar är dåliga på energieffektivisering. Nu lanserar KTH en webbapplikation som gör att de föreningar som ännu inte...fjärrvärme. Resultatet är en ungefärlig uppfattning om hur energieffektiva olika föreningars byggnader är i jämförelse med varandra. Det gör…