I media

8 mars 2018: Akademiska Hus gör en rekordstor satsning på förnybar energi genom att öka sin solcellskapacitet med 50 procent. Ökningen sker när...campusområden med solcellsanläggningar som ett led i att minska mängden köpt energi och istället satsa på förnybara energikällor. De senaste…

9 februari 2018: Det stora projektet att omvandla Älvstranden vid Masthugget ska ske hållbart. Därför kommer området att få en certifiering som godkänner...med City lab, som är en del av den ideella föreningen Sweden Green Building Council. Totalt finns 20 projekt som jobbar för samma typ av…

22 januari 2018: Nu har Stockholms centralstation miljöcertifierats enligt det internationella systemet BREEAM In-use. Stockholms centralstation togs i...Nu har Stockholms centralstation miljöcertifierats enligt det internationella systemet BREEAM In-use. Stockholms centralstation togs i bruk…

16 januari 2018: Hållbarhet står högt på agendan för Saint-Gobain och från och med den 1 januari har alla Saint-Gobains verksamheter i Norden gått över till...också bidrar till mer hållbara byggnader som kan certifieras enligt LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad. Att byta till grön el är bara ett av…

9 januari 2018: I januari lanseras första steget i en svensk certifiering för hållbar stadsutveckling. Masthuggskajen i Göteborg vill bli ett av de första...group, som driver det projektet, har valt ett annat system; Breeam communities. För några år sedan prövades det engelska systemet i en…

4 januari 2018: Kontors- och handelshuset Torsplan 2 i Stockholm har kvalificerats till MIPIM Awards 2018 i kategorierna BEST INNOVATIVE GREEN BUILDING och...och byggt av NCC. Torsplan 2, i kvarteret Isotopen, Hagastaden, är Sveriges första kontorsbyggnad som certifierats som BREEAM Outstanding.…

29 december 2017: På nyårsdagen ska en ny sajt för hållbart byggande vara i gång. Den ska bli ett nav för informationsspridning och göra skillnad i bygg- och...med syfte att främja energieffektivisering och hållbarhet vid renovering och nybyggnation. Svensk Byggtjänst fick senare uppdraget av…