I media

7 september 2020: Fabege är första fastighetsbolaget att kvalificera sig till GCX. Att samtliga förvaltningsfastigheter är miljöcertifierade enligt BREEAM In...samtliga förvaltningsfastigheter är miljöcertifierade enligt BREEAM In-Use och all nyproduktion certifieras enligt BREEAM…

4 september 2020: Fabege är första fastighetsbolaget att kvalificera sig till hållbarhetsindexet Global Challenges (GCX). Att samtliga ...samtliga förvaltningsfastigheter är miljöcertifierade enligt BREEAM In-Use och all nyproduktion certifieras enligt BREEAM…

4 september 2020: Fabege är det första fastighetsbolaget att erhålla en GCX-certifiering. Certifieringen gäller flera av bolagets byggnader och Fabege är det...bolaget som kvalar in bland GCX-bolagen. Att bolaget använder sig av BREEAM In-Use-standarden ges som en anledning. Fabege ...…

3 september 2020: Den nybyggda 25 kilometer långa vägsträckan mellan Løten och Elverum i Hedmark län är en väsentlig del i förbättringen av förbindelserna ...erbjuda klimatsmarta lösningar hjälper vi våra kunder att uppfylla sina klimatmål. Ceequal-certifieringen av riksväg 3/25 är ännu ...…

31 augusti 2020: Det har nu gått tio år sedan Bergen kunde inviga sin nya snabbspårväg. Sedan dess har sträckan förlängts i omgångar och nu sträcker den sig.... Ambitionen från såväl beställare som entreprenör är att projektet ska CEEQUAL-certifiieras och då är elektrifiering av maskiner...…