I media

16 januari 2020: Den nya vårdbyggnaden vid S:t Görans sjukhus har preliminärt certifierats med Miljöbyggnad silver. Det glädjande beskedet kom i slutet av...silver. Det glädjande beskedet kom i slutet av 2019 från Sweden Green Building Council, som är certifieringsorgan för...…

15 januari 2020: Gatun Arkitekter anställer Linda Kjällén, tidigare certifieringschef på Sweden Green Building Council. Nyrekryteringen är en del av...Arkitekter anställer Linda Kjällén, tidigare certifieringschef på Sweden Green Building Council. Nyrekryteringen är en del av...…

14 januari 2020: Bolag Gatun Arkitekter satsar nu på intern kompetens för att arbeta med hållbarhet invävd i processen och anställer...Linda Kjällén är civilingenjör i grunden och var med och byggde upp Sweden Green Building Council under nästan nio års tid. Från...…