I media

30 maj 2018: Peab har fått uppdraget att bygga en skola i Västerås. Beställare är Västerås Stad och kontraktssumman uppgår till 140 MSEK.vara i tegel. I skolan byggs även ett storkök. Skolan ska certifieras för Miljöbyggnad Silver 3.0. Uppdraget är en totalentreprenad med…

17 april 2018: EU-parlamentet har nu röstat för EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Vilket innebär att EU:s medlemsländer i framtiden måste ta...för att skapa mer energieffektiva byggnader. Syftet med direktivet är att minska koldioxidutsläppen från byggnader fram till 2050.…

17 april 2018: Många bostadsrättsföreningar är dåliga på energieffektivisering. Nu lanserar KTH en webbapplikation som gör att de föreningar som ännu inte...fjärrvärme. Resultatet är en ungefärlig uppfattning om hur energieffektiva olika föreningars byggnader är i jämförelse med varandra. Det gör…

8 mars 2018: Akademiska Hus gör en rekordstor satsning på förnybar energi genom att öka sin solcellskapacitet med 50 procent. Ökningen sker när...campusområden med solcellsanläggningar som ett led i att minska mängden köpt energi och istället satsa på förnybara energikällor. De senaste…

9 februari 2018: Det stora projektet att omvandla Älvstranden vid Masthugget ska ske hållbart. Därför kommer området att få en certifiering som godkänner...med City lab, som är en del av den ideella föreningen Sweden Green Building Council. Totalt finns 20 projekt som jobbar för samma typ av…