I media

21 januari 2021: Det senaste året har varit annorlunda och inneburit omställningar och anpassningar till det rådande läget. Samtidigt ligger hållbarhet inom ...till en nettonoll klimatpåverkan för att certifieringen ska erhållas. SGBC har för första gången certifierat en byggnad utanför Sverige.…