BREEAM-rådet

Mia Häggström

Ordförande
Fabege

Sven Orefelt

Skandia Fastigheter

Maria Franzén

Peab

Maria Skarrie

Bengt Dahlgren

Jonny Hellman

Byggvarubedömningen

Fredrik Holmström

Hifab

Filippa Persson

Projektengagemang

Åsa Lindell

NCC

Thomas Brattlöw

LIDL

Robert Carlsson

Castellum

Alina Jakobsson

Skanska

Angela Berg

Atrium Ljungberg