Forsknings- och utvecklingsrådet

Helena Ulfsparre

Ordförande
Familjebostäder

Britt Nymberg

Helsingborgshem

Robin Rushdi Al-Salehi

Hemsö

Janina Gröhn

Dry-It

Roda Ghadban

Skanska

Jan-Ulric Sjögren

Stockholms stad

Svante Wijk

NCC

Liisa Fransson

Kraftringen

Carl Lindståhl

SBAB

Delphine Bard

Lunds Tekniska Högskola