Kvalitetsrådet

Ulrika Jardfelt

Ordförande
Vattenfall

Staffan Fredlund

Wihlborgs Fastigheter

Johan Lundén

Tekniska verken i Linköping

Lotta Bångens

Energieffektiviseringsföretagen

Emma Weman

Hemsö

Lennart Lifvenhjelm

Vasakronan

Patrick Hermansson

Öresundskraft