Medlemsrådet

Medlemsrådet ska följa marknadens utveckling samt utvecklingen inom SGBC och baserat på detta ge råd till styrelsen, huvudsakligen genom att ge underlag för årlig uppdatering av SGBC:s Program. Övergripande mål är att rådets förslag ska syfta till att bibehålla och attrahera medlemmar till SGBC.

Rikard Silverfur

Ordförande
Fastighetsägarna

Filip Elland

Castellum

Anna Graaf

White arkitekter

Emma Henriksson

Atrium Ljungberg

Camilla Hjortling

Vattenfall