Utbildningsrådet

Kaisa Svennberg

Ordförande
RISE

Erik Sörbring

Ramboll

Filippa Persson

Projektengagemang

Erica Svantesson

FOG