Regionala nätverk

Som medlem i Sweden Green Building Council har du möjlighet engagera dig i våra regionala nätverk. Nätverken består av representanter för medlemmar i föreningen. Syftet är att öka intresset för hållbart samhällsbyggande. Nätverken anordnar intressanta och relevanta medlemsevenemang, studiebesök, seminarier och annat som intresserar medlemmarna. Genom nätverken får du möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet med andra i ditt närområde.

Vill du veta mer? Ta kontakt med det nätverk som finns närmast dig! För allmänna frågor om medlemskap och våra regionala nätverk kan du kontakta kansliet på

SGBC-Syd

SGBC-Syd startades 2012. Nätverksledare är Ulrika Viderum på Midroc i Malmö.

Kontakta SGBC-Syd på

SGBC-Väst

SGBC-Väst startades 2014. Nätverksledare är Kristin Lundmark på Wästbygg.

Kontakta SGBC-Väst på  

SGBC-Norr

SGBC-Norr - Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat, blev en regional nod i april 2016. Michael Jalmby på Esam är koordinator och kontaktperson. 

Kontakta SGBC-Norr på