Regionala nätverk

Som medlem i Sweden Green Building Council har du möjlighet engagera dig i våra regionala nätverk. Nätverken består av representanter för medlemmar i föreningen. Syftet är att öka intresset för hållbart samhällsbyggande. Nätverken anordnar intressanta och relevanta medlemsevenemang, studiebesök, seminarier och annat som intresserar medlemmarna. Genom nätverken får du möjlighet att utbyta kunskap och erfarenhet med andra i ditt närområde.

Vill du veta mer? Ta kontakt med det nätverk som finns närmast dig!

SGBC-Syd

SGBC-Syd startades 2012. Nätverksledare är Ulrika Viderum på Midroc i Malmö.

Kontakta SGBC-Syd på

SGBC-Väst

SGBC-Väst startades 2014. Nätverksledare är Johanna Engberg på White Arkitekter i Göteborg.

Kontakta SGBC-Väst på