Slider

Sweden Green Building Council deltar i det globala projektet Advancing Net Zero, som leds av World Green Building Council. På COP21 i Paris 2015 åtog sig WorldGBC att alla byggnader ska vara koldioxidneutrala år 2050. Du kan läsa mer om det internationella projektet "Advancing Net Zero" på World Green Building Councils hemsida.

I projektet deltar 10 länder, som alla har beslutat sig för att ta fram nationella definitioner och certifieringar för nollutsläpps-byggnader. Man ska även anordna utbildningar för dessa samt stödja utvecklingen av demonstrationsprojekt för certifieringarna.

Sweden Green Building Council inledde arbetet med noll-certifieringen hösten 2016. Vi ser certifieringen som ett sätt att lyfta fram byggnader utöver det vanliga och som ett komplement till befintliga system, som Miljöbyggnad, BREEAM-SE och LEED.

Definitionen och certifieringen kommer tas fram enligt Sweden Green Building Councils modell för utveckling av certifieringssystem. Detta innebär att projektet kommer engagera arbetsgrupper från branschen, för att ta fram kriterier, beräkningsmodeller och metodik. Parallellt med utvecklingen av definition och certifiering genomförs även ett arbete för att säkerställa att systemet är kompatibelt med befintliga certifieringssystem.

Projektet leds från och med hösten 2017 av Sweden Green Building Councils tidigare VD, Bengt Wånggren.