Bokningsvillkor företagsförlagd kurs

Omfattning
Heldagskurs genomförs under minst 6 timmar, halvdagskurs under max 4 timmar. Förberedelsetid, resekostnader och eventuell övernattning för kursledaren ingår. Kunden står för lokal.

Max antal deltagare: 25 personer.

OBS! För varje extra deltagare som bokas in utöver max antal deltagare tillkommer en kursavgift på 6800 kr ex moms per person.

Förutsättningar
Om inget annat är överenskommet står kunden för lokaler, förtäring samt eventuell kopiering/utskrift av kursmaterial. Lokalen ska vara anpassad för undervisning, ha god ventilation och skolsittning är rekommenderad sittning. Deltagarna ska ha möjlighet att föra anteckningar. Kunden står även för teknik, Internet-uppkoppling samt projektor.

I de fall lokalen inte uppfyller ovan krav förbehåller sig Sweden Green Building Council (SGBC) rätten att kunna ställa in kursen och skjuta upp den till ett senare tillfälle.

Senast 7 dagar innan kurstillfälle ska en deltagarlista i Excel-format skickas till utbildning@sgbc.se med samtliga deltagares namn och e-postadress. Detta för att vi ska kunna sätta närvaro och skicka ut kursintyg, samt utvärdering.

Observera att kontaktpersonen för bokningen har ansvar för att delge deltagarna information om samtycke kring lagring och hantering av personuppgifter.

Manualer
Kunden har möjlighet att beställa manualer för kurser i BREEAM-SE, Miljöbyggnad och Citylab via SGBC:s tryckeri. Antalet manualer är minst 15 uppsättningar och de levereras direkt till kunden innan kurstillfället. Beställning och vidare information via denna länk.

Övrigt
Efter avslutad kurs skickas deltagarnas kursintyg i samlad pdf till kontaktpersonen för bokningen. Kursutvärderingen skickas direkt till varje kursdeltagare.

Beställare av företagskurs får ej sälja kursplats vidare. Andra parter än beställare tillåts dock att delta vid kurs.

Bokningsregler
Kursen kan kostnadsfritt avbokas 30 dagar innan kursdatum, därefter utgår full betalning. Ombokning av datum kan ske fram till tre veckor före kursdag.

Oberoende tidpunkt för avbokning äger SGBC alltid rätten att debitera för de kostnader som SGBC inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar/beställning av kursmaterial, ej avbokningsbara resor och förtäring.

Om kursledaren blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kursen på överenskommet datum, förbehåller sig SGBC rätten att byta kursledare, alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.