”Utbildning ett kraftfullt verktyg för att höja nivån i branschen”

Magnus Heier arbetar som Gruppledare för specialister inom energi, inneklimat och byggnadssimulering vid Ramboll i Göteborg. Han leder kursen Certifierad Miljöbyggnadssamordnare på SGBC, älskar att se hur kunskapen landar hos deltagarna och spår att framtiden kommer ge nya yrkesroller såväl som arbetstillfällen.

– Intresset för hållbart byggande har funnits med länge. Jag läste installationsteknik och byggnadsfysik på Chalmers, och mitt examensarbete handlade om hur man kan utveckla certifieringar för villor. Redan då kom jag i kontakt med SGBC för första gången. När jag tog min examen 2012 började jag arbeta på Ramboll och anlitades som granskare hos SGBC. Sedan dess har det vuxit och varierat i mitt arbete och min vardag.

Berätta lite om kursen du håller. Vad går den ut på?
– Kursen i att bli certifierad miljöbyggnadssamordnare är det sista steget i miljöbyggnadsspåret. Efter den ska du kunna jobba självständigt och både driva och bevaka projekt. Jag har lett kursen i ett och ett halvt år, och under den tiden har den förändrats ganska mycket. Vi har introducerat ett så kallat ”flip-the-classroom” koncept som går ut på att deltagarna den ena dagen får lära sig om hur certifieringen ska gå till, och den andra dagen praktiskt får användning av kunskapen genom att lösa en uppsnabbad miljöbyggnadscertifiering fiktivt, och under tiden presentera hur de ska gå tillväga.

Du har utbildat över 750 personer för SGBC:s räkning. Vad har varit roligast?
– Det som är mest givande är att jag direkt får se hur kunskapen landar hos deltagarna, att de blir glada över den och går igång på vad de kan göra med den. Det är en fantastisk känsla. Sedan är det också möjligheten att ta helhetsansvar inom byggbranschen för att nå de klimatmål som vi strävar efter. Kurserna är kraftfulla verktyg för att höja nivån i branschen.

Har det hänt mycket i branschen under de åtta år du varit verksam?
– Absolut, det är en jätteskillnad på då och nu! Idag jobbar nästan alla med hållbarhetsfrågorna på olika sätt. Självklart varierar nivån och de drivkrafter man har, men för åtta år sedan fanns inte ens ambitionen hos de flesta. Då rådde det inte heller konsensus kring vilket system man skulle använda sig av och folk var oense hur man skulle gå tillväga. Där har certifieringarna varit viktiga för att tydliggöra arbetet framåt.

Hur tror du framtiden ser ut för hållbart byggande?
– Jag tror att det kommer hända mycket under det kommande decenniet. Branschen har hunnit långt med avseende på energiprestandakontroller, och motsvarande nya yrkesroller och arbetstillfällen lär växa fram. Exempelvis kommer vi inte bara behöva energisamordnare, utan också klimatsamordnare som har bred koll, folk som följer upp koldioxidkrav med mera. Sedan tror jag att tekniken kommer möjliggöra simulering i större utsträckning, vilket gör att vi kan arbeta mer effektivt.
En annan sak som jag hoppas ska ske relativt snart är att fler ska ta vara på den potential som finns med exempelvis gröna lån och investeringar. Idag är det relativt få som fått upp ögonen för det, men ju fler det blir desto snabbare kommer även den delen röra sig i rätt riktning.