“I rollen som BREEAM-SE Advisory Professional får du chansen att vara spindeln i nätet.”

Torbjörn Nordgren arbetar tillvardags på PE och är en uppskattad kursledare i BREEAM-SE Advisory Professional. Vi fångade honom i farten för att ställa några frågor inför kursen i slutet av hösten.

Du har varit kursledare ett bra tag på SGBC. Hur länge har du verkat i branschen och vilken bakgrund har du?
Efter utbildning i Lund, Civilingenjör Väg och Vatten, och en tid som arbetsledare vid ombyggnadsprojekt började jag jobba som miljökonsult 1997. Det har varit otroligt spännande att få vara med om den enorma statusförändring som miljöfrågan fått i byggbranschen. På den tiden handlade det mest om att uppfylla regler och lösa problem, och som miljökonsult var man ofta någon ”katten släpade in”. Mot den bakgrunden är det otroligt roligt och stimulerande att miljöfrågorna i dag är strategiskt viktiga frågor som profilerar projekten. Och i rollen som BREEAM-SE Advisory Professional får du chansen att vara spindeln i nätet i det arbetet!

Vilka kurser håller du idag?
Jag håller i kursen BREEAM-SE Advisory Professional, och har gjort så ända sedan det första kurstillfället. Det har varit en förmån att få träffa och diskutera med alla dessa duktiga och engagerade kursdeltagare.

Vilka fördelar ser du med att gå kurs i BREEAM-SE?
Är du engagerad i hållbart byggande är det bra att ha koll på BREEAM SE, då det är det enda internationella system som har fått en svensk anpassning. Man kan därför jobba på svenska med svenska normer och regler och samtidigt få en internationellt gångbar certifiering. SGBC har ett flertal kurser inom BREEAM-SE, så det är lätt att hitta en kurs som passar ens behov, oavsett om man bara vill allmänorientera sig eller om man vill certifiera sig som Assessor eller Advisory Professional.

Du ska hålla BREEAM-SE Advisory Professional (AP) i slutet av november – vad är det viktigaste deltagarna får med sig som går den kursen?
Rollen som AP är komplex och utmanande, men också oerhört spännande och givande. I rollen får du chansen att stötta projekten från tidiga skeden där strategiska beslut tas, genom hela projekteringen och entreprenadsskedet till färdig byggnad. Under kursdagarna får du med dig redskap, tips och strategier för att på bästa sätt kunna engagera, planera, prioritera, stötta och hjälpa projekten och få BREEAM-certifieringen att gå så smidigt som möjligt.

Genom att gå AP-kursen får du även tillgång till ett fantastiskt nätverk. Utöver de du går kursen tillsammans med ges du möjlighet att vara med på nätverksträffar och diskussionsforum med Sveriges alla BREEAM AP och Assessorer.