Kurser om hälsa och välbefinnande i byggnader

De byggnader som vi certifierar används av människor och hur de mår när de vistas i byggnaderna blir en alltmer central del för fastighetsägare och utvecklare.

WELL är ett snabbt växande certifieringssystem för hälsa och välbefinnande i byggnader, som tittar på flera indikatorer som till exempel luftkvalitet, belysningstyper, fysiskt och psykiskt välbefinnande hos de som vistas i en byggnad och mer. Det finns i dagsläget över 250 registrerade projekt och 7 certifierade byggnader.

Sweden Green Building Council har redan inlett ett samarbete med International WELL Building Institute och som en del i detta erbjuder vi kurser i WELL.

Läs mer om WELL hos IWBI.

Kommande kursdatum listas nedan.

14-15 maj Stockholm, Helio Hornstull - Platon
2 dagar
13 platser kvar
10 okt Stockholm, Nordic Light Hotel - Corona
1 dag
30 platser kvar

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se för kommande kurstillfällen.