Online- och kompletteringsutbildningar

Våra onlineutbildningar är utformade för att du ska kunna lära dig mer om våra certifieringssystem när och var det passar dig.

Du tar del av onlineutbildningarna genom den digitala utbildningsportalen SGBC Academy.

Observera att det står ett datum vid varje kurs, detta är bara en funktion i vårt bokningssystem. Kurserna är givetvis alltid tillgängliga, oavsett datum.

OBS! Är du Certifierad Miljöbyggnadssamordnare och behöver uppdatera dina kunskaper till den senaste versionen?
Under de senaste åren har det tillkommit flertalet parametrar i Miljöbyggnad och det har gjorts genomgripande förändringar av systemet. Om du är Certifierad Miljöbyggnadssamordnare i versioner tidigare än 3.0 innebär detta att du behöver gå certifieringskursen på nytt.

Om du upplever att du har goda kunskaper i systemet, både genom lång erfarenhet och för att du arbetar kontinuerligt med Miljöbyggnad idag, kommer det finnas möjlighet att göra en kunskapskontroll för styrka detta och bli uppdaterad till version 3.1. Vänligen kontakta utbildningsavdelningen på utbildning@sgbc.se för vidare information.

Kontakta SGBC Utbildning på utbildning@sgbc.se om du har frågor.