Kick-off för Hållbarhetsprogram

Vill ni samla ert projekt i en inspirerande kick-off som lägger grunden för en gemensam målbild avseende hållbarhetsmålen enligt Citylab i ert projekt? 

Under workshopdagen kommer ni att få en övergripande beskrivning av hur Citylab Guide för planering och genomförande används då ett Hållbarhetsprogram ska tas fram. Fokus är bland annat processtyrningen och guidens fokusområden. Korta föreläsningar varvas med workshopövningar som tar avstamp i ert stadsutvecklingsprojekt.  

Kick-offen ger er: 

  • Förståelse för begreppet hållbar stadsutveckling 
  • Övergripande kunskap om Citylab Guide (planering och genomförande) 
  • Stöd i tillsättning av roller och utformning av projektet 
  • En grund för en effektiv process i arbetet med Hållbarhetsprogrammet 

Workshopen omfattar en (1) dag.

Hör av dig till oss med en intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort!