Workshop för Projektplanering och Processtyrning

Vill ni skapa en mer konstruktiv process där olika aktörer i ert projekt deltar i ett tidigt skede?

Under denna inspirerande workshopdag fördjupar ni er i Citylabs delar om projektplanering och processtyrning och hur de kan användas för att nå framgång i ert stadsutvecklingsprojekt. Ni får fördjupa er i innebörden av Nulägesrapport, Vision och Mål, Synergier och Målkonflikter samt Uppföljning. Inom processtyrning djupdyker ni i Organisation, Samverkan, Delaktighet och Innovation. Särskilt fokus läggs vid samverkan, dialogprocess och innovation.

Ni fördjupar er i:

  • Projektplanering och Processtyrning i Citylab Guide
  • Identifierar synergier och målkonflikter
  • Kartlägger förutsättningar för en god samverkan

Hör av dig till oss med en intresseanmälan, så återkommer vi inom kort!