Workshop för Projektplanering och Processtyrning

Vill ni skapa en mer konstruktiv process där olika aktörer i ert projekt deltar i ett tidigt skede?   

Under denna inspirerande workshopdag ges ni möjlighet att systematisera nyckelfrågor gemensamt. Fokus för dagen är Citylabs projektplanering och processtyrning. Ni får fördjupa er i innebörden av Nulägesrapport, Vision och Mål, Synergier och Målkonflikter samt Uppföljning. Inom processtyrning djupdyker ni i Organisation, Samverkan, Delaktighet, Kommunikation och Innovation.   

Ert projekt får presentera sin organisationsstruktur och får under ledning av workshopledarna lämna feedback till projektledningen genom övningar. Inför denna dag ingår några förberedelser.   

Ni fördjupar er i:  

  • Projektplanering och Processtyrning i Citylab Guide 
  • Att hantera och systematisera nyckelfrågor och utmaningar  
  • Lämpliga samverkansformer 

Workshopen omfattar en (1) dag. 

Hör av dig till oss med en intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort!