Anna Granath

Anna Granath arbetar som certifieringsspecialist på SGBC och har sedan 2014 arbetat med utvecklingen av Citylab. Hon har en akademisk examen i Hållbar samhällsplanering och stadsutformning och erfarenhet av stadsutveckling och hållbarhetscertifiering från tiden på Skandia Fastigheter (då Diligentia). Anna är kursledare i Citylab Processtöd.

Varför har du valt att vara kursledare hos SGBC?

Jag har haft förmånen att få ta del av två perspektiv – både att tillämpa certifieringar i praktiken och under de senare åren att delta i utvecklingen av Citylab. Att nu få stötta flera organisationer och projekt att starta upp sitt hållbarhetsarbete med hjälp av Citylab känns väldigt roligt och inspirerande!

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

Alla sektorer behöver bidra till en mer hållbar utveckling. När vi bygger och utvecklar samhällen påverkar vi människor och miljön både på lång och kort sikt. De val och prioriteringar vi gör påverkar människors vardag och livsmiljöer. Därför är det viktigt att få in hållbarhetsaspekterna tidigt i processen så vi kan göra medvetna val och prioriteringar.

Varför ska man gå kurs på SGBC?

Dels för att få en fördjupad förståelse kring certifieringarna, dess upplägg och indikatorer vilket sen underlättar arbetet. Men lika mycket innebär kurserna ett tillfälle att diskutera hållbarhetsfrågor med branschkollegor och knyta nya kontakter. Genom att dela erfarenheter och inspirera varandra kommer vi kunna driva på en förändring snabbare!