Åsa Thrysin

Åsa Thrysin är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och arbetar på IVL med hållbart byggande med inriktning på klimatpåverkan och certifiering av byggnader. Hon utbildar i kursen Certifierad Citylabsamordnare - hållbarhet i en byggd stadsdel.

Varför du valt att vara kursledare på SGBC?

Jag har valt att bli kursledare då jag får möjlighet att träffa engagerade människor samtidigt som jag får sprida kunskap om hur vi kan bli en hållbar bransch.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?

Bygg- och fastighetsbranschen har en mycket viktig roll för att minska Sveriges totala utsläpp, och om jag har möjlighet att vara del av omställningen till ett mer hållbart samhällsbyggande vill jag gärna vara med.

Varför ska man gå kurs på SGBC?

SGBC har många bra och intressanta kurser för att lära sig mer om hållbart byggande. Man får även möjlighet att utbyta erfarenheter med branschkollegor vilket både är viktigt och roligt.