Christian Zäll

Christian Zäll arbetar till vardags som enhetschef för enheten Hållbara byggnader på Ramboll i Uppsala. I uppdrag arbetar han främst som energi- och miljösamordnare. Christian har sin utbildning och bakgrund inom energiområdet, men har under karriären haft förmånen att lära sig mer och mer om andra hållbarhetsfrågor.

Varför vill du undervisa i kurser som berör hållbarhet?
Först och främst tycker jag det är roligt att undervisa, och jag lär mig alltid jättemycket under en kurs eller föreläsning. Det blir nästan alltid bra diskussioner och resonemang i ett sammanhang där människor kommit för att lära sig om något nytt. Jag ser det som en riktig förmån att få undervisa kollegor från olika delar av branschen.

Varför ska man gå kurs på SGBC?
Jag är övertygad om att vi underskattar betydelsen av kunskap i projekt och organisationer. När ett projekt når sina mål är det nästan alltid för att det funnits rätt kunskap i rätt skeden genom projektet. Motsatsen gäller i allra högst grad också, dvs brist på kunskap leder till att målen missas eller att de blir dyra och svåra att nå. Att investera i utbildning är därför en god investering. Kunskap är aldrig tung att bära.