Elin Hedlén

Elin Hedlén arbetar som konsult inom hållbart byggande på Tyréns i Stockholm. Hon är civilingenjör i miljö- och vattenteknik som tidigt i karriären började arbeta med hållbarhet i infrastrukturprojekt. Hon utbildar i CEEQUAL introduktionskurs.

Varför vill du vara kursledare hos SGBC?

Den roligaste delen med att jobba med hållbarhet i stora uppdrag är just att utbilda och engagera de andra i projektet att jobba mot samma mål. Därför ville jag gärna vara kursledare hos SGBC, för att vi ska bli fler som kan driva detta viktiga arbete i branschen.

 

Vad ser du som det viktigaste du som kursledare kan tillföra?

Det  är nytänkande. När jag började min karriär kände jag att jag hade tre uppförsbackar: jag var ofta yngst, jag var ofta ganska ensam som kvinna i projekten och jag jobbade med hållbarhet vilket folk tyckte var ”flummigt och inte lika viktigt”. Så för att se till att saker verkligen hände och tog fart fick jag testa nya arbetsmetoder och strategier vilket har varit väldigt uppskattat i projekten.

 

Varför är hållbart samhällsbyggande viktigt?

Hållbarhet är a och o för mig och mitt privatliv präglas väldigt mycket av det. För att finna mening med att gå till jobbet om morgnarna har det därför varit viktigt att även där känna att jag kan bidra. Samhällsbyggnadsbranschen står för väldigt stor del av det fotavtryck vi människor har på planeten; det krävs stora mängder resurser, det genererar mycket klimatutsläpp och avfall, det äter upp stora landytor och tränger undan biologisk mångfald. Listan kan göras lång och det finns mycket mer att önska. Brinner man för dessa frågor och har ett driv tycker jag att man har ett samhällsansvar att låta detta smitta av sig, och vi behöver bli fler som orkar driva på denna tunga bransch och knuffa den i rätt riktning.  Because there i no planet B helt enkelt.